Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Overenskomster

En overenskomst er en aftale om løn- og arbejdsforhold for en gruppe lønmodtagere.

Som medlem af Danmarks Frie Fagforening vil du normalt være omfattet af den overenskomst, der er forhandlet på din arbejdsplads. Det er altså ikke nødvendigt, at du er medlem af den fagforening, der forhandler overenskomsten. Danmarks Frie Fagforening forhandler også overenskomster på arbejdspladser. De personer, som ikke er medlemmer af Danmarks Frie Fagforening, arbejder efter vores overenskomster. Er du omfattet af en overenskomst, skal det fremgå af dit ansættelsesbevis.

Hvis din arbejdsgiver har overenskomst, gælder som minimum de ansættelsesvilkår, der står i overenskomsten om bl.a. mindsteløn, tillæg, overarbejde, arbejdstider, feriefridage, opsigelsesvarsler mm..

Lovgivning dækker ikke alle forhold for almindelige lønmodtagere (timelønsansatte) fx:

  • Minimumsløn - hvor meget du som minimum skal have i løn 
  • Ret til mere end sygedagpenge under sygdom og barselsorlov
  • Hvor meget arbejdsgiveren skal indbetale til din pensionsopsparing
  • Hvor mange timer du i gennemsnit skal arbejde om dagen og om ugen
  • Om du skal have betaling for overarbejde, og hvor meget du skal have
  • Om du skal have ekstra betaling for at arbejde om aftenen og om natten
  • Ret til betaling for søgnehelligdage (helligdage, der falder på en almindelig ugedag)
  • Ret til efteruddannelse
  • Hvilke opsigelsesregler og hvilket opsigelsesvarsel, der gælder, hvis du bliver fyret.

Hvis et flertal på din virksomhed er eller bliver medlem hos os og er enige om at skifte overenskomstpartner, eller for første gang få en overenskomst, er vi klar til at udarbejde/forhandle overenskomst på din arbejdsplads.

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |