Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Barsel

Efter barselsreglerne har forældrene tilsammen 52 ugers barselsorlov med fulde dagpenge.

Barselsreglerne administreres i kommunerne, som udbetaler barselsdagpengene til forældrene eller til arbejdsgiver som refusion i forbindelse med lønudbetaling.

Retten til barselsdagpenge er som hovedregel betinget at, at du har været tilknyttet arbejdsmarkedet de
sidste 13 uger forud for 1. fraværsdag, og hvis du i denne 13 ugers periode har haft mindst 120 timers beskæftigelse.

Barselsdagpenge til lønmodtagere beregnes på grundlag af den timeløn, lønmodtageren mister grundet fraværet, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, og det timetal pågældende skulle have arbejdet.

Hvis du får løn fra din arbejdsgiver under barselsorloven får du ikke samtidig udbetalt dagpenge. I stedet udbetales barselsdagpengene til din arbejdsgiver. Nogle lønmodtagere har ansættelsesvilkår som giver ekstra fordele hvad angår fravær og løn under barselsorlov. Disse fordele kan du få oplyst hos din arbejdsgiver.

Barselsdagpengebeløbets størrelse afhænger af din løn og det antal timer du arbejder. Det maksimale barselsdagpengebeløb er 3.415 kr. pr. uge (gældende fra 1. januar 2007). Hvis du har flere arbejdsgivere ændrer det ikke størrelsen på det beløb, som du får udbetalt i barselsdagpenge.

Varsel

Efter ligebehandlingsloven gælder der en række regler for, hvornår arbejdsgiveren skal varsles.

Moren skal med 3 måneders varsel underrette arbejdsgiveren om forventet fødselstidspunkt, og om hun vil benytte retten til fravær før fødslen.

Faren skal med 4 ugers varsel underrette sin arbejdsgiver om forventet tidspunkt, hvis han ønsker at holde 
de 2/4 ugers orlov i forbindelse med fødslen/modtagelsen af barnet.

Moren og faren skal inden 8 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet underrette arbejdsgiver om, hvor meget orlov de vil holde, og hvordan de har tænkt sig at holde den. Det gælder også for perioden uden indkomst samt perioder, der ønskes udskudt.

Der er ret til at ændre fraværet, hvis arbejdsgiveren får et nyt varsel inden udløbet af fristen på 8 uger. Når fristen på 8 uger er udløbet, kan den varslede orlov som hovedregel ikke ændres uden arbejdsgiverens samtykke.

Hvis barnet indlægges, skal forældrene hurtigst muligt underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at orloven udsættes eller forlænges.

Hvis lønmodtageren retsbaseret har udskudt mellem 8 og 13 uger af orloven, skal arbejdsgiveren have 16 ugers varsel, inden forælderen ønsker at afholde den udskudte orlov. 

Læs reglerne om barsel som PDF 

Brochure om fleksibel barselsorlov

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |