Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Ferieloven

Ferieloven er en lov som gælder for alle lønmodtagere. Den beskytter lønmodtageres ret til ferie, løn under ferie, feriegodtgørelse og ferietillæg.

Arbejdsmarkedet er under løbende udvikling, og der kommer stadig flere nye ansættelsesformer som f.eks. hjemmearbejdspladser, konsulentopgaver, freelanceopgaver m.m., derfor er det vigtigt, at du indgår aftale med din arbejdsgiver om, at du er omfattet af ferieloven. Dette kan eksempelvis fremgå af din ansættelseskontrakt.

Hvis du skal udstationeres, kan der opstå tvivl om, hvorvidt du er omfattet af ferielovens regler. Kontakt DFF

Kan du give afkald på dine rettigheder?

Ferieloven er som hovedregel ufravigelig. Du og din arbejdsgiver kan derfor som udgangspunkt ikke indgå aftaler i strid med ferielovens regler.

Der er dog intet til hinder for at indgå aftaler, der stiller dig bedre end ferielovens regler - eksempelvis længere ferie, større ferietillæg m.m.

Formålet med ferieloven er at sikre dig mulighed for at holde ferie. Derfor kan du aldrig give afkald på din ret til at holde ferie eller til at få udbetalt feriepenge og ferietillæg i forbindelse med feriens afholdelse. Det er f.eks. ikke tilladt at aftale, at feriepengene er inkluderet i lønnen, eller at de løbende udbetales. Hvis der alligevel er indgået en sådan aftale, er den ugyldig.

Kort om reglerne

  • Retten til betalt ferie optjenes på grundlag af ansættelse i optjeningsåret (kalenderåret) til anvendelse i ferieåret (maj - april).
  • Der optjenes 2.08 feriedage pr. en måneds ansættelse svarende til 25 dages ferie pr. kalenderår eller 5 ugers ferie i alt. De 3 uger er hovedferie som placeres i perioden maj til september.
  • Hvis der ikke er optjent ret til betalt ferie trækker arbejdsgiveren 4.8% af månedslønnen pr. ikke optjent feriedag.
  • Lønmodtageren har kun ret til løn under ferie, feriegodtgørelse (populært kaldet feriepenge) og ferietillæg, hvis ferien rent faktisk holdes. Der er enkelte undtagelser - se afsnittet om feriehindringer .
  • Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april.
  • Ferien begynder på det tidspunkt, hvor lønmodtageren ville begynde den almindelige arbejdsdag, hvis han/hun ikke havde haft ferie.
  • Såfremt arbejdsgiveren udbetaler ferietillægget på 1% som et engangsbeløb før ferien holdes, kan det som udgangspunkt ikke forlanges tilbagebetalt ved fratræden.
  • Arbejdsgiveren skal i forbindelse med feriens tilrettelæggelse inddrage hensynet til børnefamiliers feriebehov.
  • Ferieloven giver mulighed for, at visse regler kan fraviges ved kollektive overenskomster.
  • I sjældnere tilfælde er der åbnet op for at loven kan fraviges med individuelle aftaler.

 

Ferie/Fridage

Feriefridage benævnes populært som den 6. ferieuge.

Feriefridage opstod som en ny del af et forlig ved overenskomstfornyelsen i marts 2000. Retten til feriefridage er ikke lovreguleret. Du har altså ikke automatisk ret til dette. Mange tror fejlagtigt, at man har ret til feriefridage; men dette område er ikke underlagt Ferieloven med de rettigheder den giver. 

Du har således alene ret til feriefridage, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, eller du er omfattet af en overenskomst, hvori dette er nedfældet.

Der findes ingen generelle regler om afholdelse, optjening og udbetaling af feriefridage. Det afhænger konkret af, hvilke regler der gælder i lige præcist dit ansættelsesforhold altså aftalt jfr. din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Når du ophører i et ansættelsesforhold skal du være opmærksom på at opsparede feriefridage skal afholdes eller udbetales.

Læs ferieloven i fuld længde som PDF

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |