Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Ferieloven

SAMTIDIGHEDSFERIE - EN NY MÅDE AT OPTJENE OG AFHOLDE FERIE PÅ

Samtidighedsferie kalder man princippet, der bliver indført med den nye ferielov.

Grundprincippet er, at man fremover optjener og afholder ferie samtidig. Det betyder, at man som ny på arbejdsmarkedet ikke behøver at vente op til 1,5 år før man kan holde ferie med løn.

Man optjener 2,08 dages ferie per måned, som kan afholdes med det samme - og senest inden for 16 måneder. Altså vil optjeningsperioden være 12 måneder - og ferieafholdelsesåret vil være på 16 måneder.

Hvornår optjener man ferie? I perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret vil altså være på 12 måneder, ligesom i dag.

Hvornår skal ferie afholdes? Ferien vil kunne afholdes i samme år, som det optjenes – dvs. der vil være mulighed for løbende afholdelse af ferie. Ferien kan dog afholdes i 16 måneder, dvs. at ferie optjenes 1. september til 31. august og kan afholdes 1. september til 31. december samme år.Hvis du skal udstationeres, kan der opstå tvivl om, hvorvidt du er omfattet af ferielovens regler. Kontakt DFF

Kan du give afkald på dine rettigheder?

Ferieloven er som hovedregel ufravigelig. Du og din arbejdsgiver kan derfor som udgangspunkt ikke indgå aftaler i strid med ferielovens regler.

Der er dog intet til hinder for at indgå aftaler, der stiller dig bedre end ferielovens regler - eksempelvis længere ferie, større ferietillæg m.m.

Formålet med ferieloven er at sikre dig mulighed for at holde ferie. Derfor kan du aldrig give afkald på din ret til at holde ferie eller til at få udbetalt feriepenge og ferietillæg i forbindelse med feriens afholdelse. Det er f.eks. ikke tilladt at aftale, at feriepengene er inkluderet i lønnen, eller at de løbende udbetales. Hvis der alligevel er indgået en sådan aftale, er den ugyldig.

Kort om reglerne

 • Du optjener ret til ferie, mens du er ansat. Du optjener også ferie under din barsel, hvis du får hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver i barselsperioden. Og er du ansat som funktionær, optjener du også ferie, hvis du er sygemeldt. 

  Du optjener 2,08 dages ferie per måned, som kan afholdes med det samme - og senest inden for 16 måneder. Altså vil optjeningsperioden være 12 måneder - og ferieafholdelsesåret vil være på 16 måneder.

  Hvad hvis jeg bliver syg i ferien

  Hvis du er syg i din ferie, kan du få erstatningsferie for de dage, der er ud over 5 sygedage. Sygedagene kan godt være i forskellige ferier i løbet af et ferieår. Hvis du fx er syg i 7 feriedage i løbet af et ferieår, får du altså 2 erstatningsferiedage.

  Der er dog en række regler du skal være opmærksom på. kontakt os hvis du er i tvivl.

  Hele Ferieloven kan læses her:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/230

Ferie/Fridage

Feriefridage benævnes populært som den 6. ferieuge.

Feriefridage opstod som en ny del af et forlig ved overenskomstfornyelsen i marts 2000. Retten til feriefridage er ikke lovreguleret. Du har altså ikke automatisk ret til dette. Mange tror fejlagtigt, at man har ret til feriefridage; men dette område er ikke underlagt Ferieloven med de rettigheder den giver. 

Du har således alene ret til feriefridage, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, eller du er omfattet af en overenskomst, hvori dette er nedfældet.

Der findes ingen generelle regler om afholdelse, optjening og udbetaling af feriefridage. Det afhænger konkret af, hvilke regler der gælder i lige præcist dit ansættelsesforhold altså aftalt jfr. din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Når du ophører i et ansættelsesforhold skal du være opmærksom på at opsparede feriefridage skal afholdes eller udbetales.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |