Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Ansættelsbevis

Lov om ansættelsesbeviser

Loven om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om ansættelsesforholdet stiller krav om, at overstiger dit arbejde 8 timer om ugen i snit, har din arbejdsgiver pligt til at udarbejde et skriftligt ansættelsesbevis senest 30 dage efter du er blevet ansat.

Kontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Det kræver altid en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold for at vurdere, hvilke forhold, der kan beskrives som væsentlige.

Er du i tvivl om, hvorvidt noget, du har talt med din kommende arbejdsgiver om, er et væsentligt vilkår, så kontakt DFF - vi kan hjælpe dig.

Det er vores opfattelse, at det er en fordel, når ansættelsesvilkårene er udførligt beskrevet i kontrakten. Det giver færre problemer, når arbejdsgiver og arbejdstager enten vil skilles, eller der er tvivl om, hvordan en situation på arbejdspladsen skal håndteres.

Det næste spørgsmål er så, hvad ansættelsesbeviset skal indeholde? Dette er reguleret i ” Lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet”. Loven trådte i kraft 1. juli 1993 med senere ændringer 1. juli 2002. I loven er nævnt en række punkter som f.eks. parternes navn, adresse, arbejdssted, arbejdstid mv. – punkter der som minimum skal med i et ansættelsesbevis.

DFF anbefaler, at du altid sender en kopi af kontrakten ind til Sekretariatet, og bedst og helst inden du skriver under. Så kan vi sammen gennemgå de enkelte punkter. Vi kan også fortælle dig, om der er punkter, der mangler, og som lovgivningen kræver skal være med. Og om der er punkter, vi anbefaler, du nu eller senere forsøger at få forhandlet ind i din kontrakt.

Der er flere områder, du skal være særligt opmærksom på, hvis du ansættes på individuel kontrakt udenfor overenskomstområder. Det drejer sig om:

 • Arbejdstid
 • Lønforhold
 • Forskellige former for ansættelse
 • Lønninger og lønforhandlinger 

Læs loven om ansættelsesbevis som PDF

 

Dit ansættelsesbevis skal indeholde:

 • din arbejdsgivers navn og dit navn og jeres adrersser
 • adressen på din arbejdsplads
 • din stilling
 • en beskrivelse af dit arbejde
 • hvornår du er begyndt på arbejdet
 • hvor længe du er ansat, hvis det kun er for en bestemt periode
 • din ret til betalt ferie
 • hvordan reglerne er for opsigelse herunder opsigelsesvarsler
 • hvordan reglerne for barselsorlov evt. er i tillæg til lovbestemte regler
 • din løn, med tillæg, pension
 • hvornår ny lønforhandling finder sted og senest skal være afsluttet
 • din daglige og ugentlige arbejdstid
 • om du har pligt til at tage overarbejde og hvor meget overarbejde du har pligt til at tage
 • om du er omfattet af en overenskomst eller andre aftaler, fx. en personalehåndbog

 

Udover disse oplysninger, skal ansættelsesbeviset også fortælle om andre væsentlige vilkår for dit job. Der kan for eksempel være lokale regler om påklædningsbestemmelser, arbejdstøj eller om hvordan man omgås hinanden på arbejdspladsen.

Nyt ansættelsesbevis når dit arbejde ændres

Ændres din ansættelsesforhold væsentligt, har du krav på at få et nyt ansættelsesbevis eller en tilføjelse til det du har, hvor dine nye forhold er beskrevet.

Hvis du ikke får et ansættelsesbevis, har du krav på en godtgørelse. Denne kan variere fra 1000 kr. til 25000 kr. afhængig af hvilke problemer, efter rettens skøn, et manglende ansættelsesbevis har givet dig.

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |