Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Funktionærloven

Vejledning om Funktionærloven

Funktionærloven er en af arbejdsmarkedets hovedlove som giver dig en lang række grundlæggende rettigheder.

For at være funktionær skal du være i en tjenestestilling sådan at du er underlagt arbejdsgiverens ledelse og instruktion. Hertil kommer at du skal være beskæftiget med funktionærarbejde, som fx

  • Handels- og kontorarbejde, administration, sagsbehandling o. lign.
  • Teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig- eller fabriksmæssig karakter
  • Ledelse eller tilsyn med andre

En betingelse for at funktionærlovens bestemmelser gælder er, at du i gennemsnit arbejder minimum 8 timer pr. uge. Mindst halvdelen af arbejdstiden skal være funktionærarbejde, og beskæftigelsen skal være regelmæssig.

Arbejder du 37 timer pr. uge, og anvender du 15 timer om ugen på funktionærarbejde, og den øvrige arbejdstid på håndværksmæssigt eller fabriksmæssigt arbejde, så er du ikke i lovens forstand funktionær.

I de tilfælde, hvor du ikke er funktionær i lovens forstand, er der dog ikke noget til hinder for, at du med din arbejdsgiver aftaler, at dine ansættelsesvilkår er reguleret af funktionærloven. Det kan eksempelvis ske i det ovenstående tilfælde.

Er der tvivl om afgrænsningen/fordelingen mellem dit funktionær- og håndværksmæssige arbejde, er det en god idé at få indføjet i din ansættelseskontrakt, at du er omfattet af Funktionærloven.

Flere af vores medlemmer arbejder lejlighedsvis eller permanent i udlandet af enten for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver. Her skal du være opmærksom på, at det kan være tvivlsomt om funktionærloven gælder.

Vi anbefaler derfor, at dette spørgsmål bliver afklaret, inden kontrakten om udstationering underskrives. Kontakt altid DFF ved sådanne spørgsmål.

Læs funktionærloven som PDF

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |