Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Indkaldelse til Landsmøde

/arkivet/sagsmappen/nyheder

Danmarks Frie Fagforening afholder landsmøde

Lørdag den 27. maj 2023 kl. 15, Lindhovedvej 21, 5631 Ebberup, Helnæs 

 Landsm

 

DAGSORDEN1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og  stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning – revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af formand 
8. Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 
10. Eventuelt

Bemærk: Formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og er altså på valg hvert andet år.

Fra vedtægterne: 
• Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet 
• Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 15 dage før mødets afholdelse. 
• Tilmelding kan ske til sekretariatet skriftligt, på e-mail eller telefonisk på tlf. 70 25 40 25 

• Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Tilmelding senest 15. maj 2023.

Indkaldelse til Landsmøde

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |