Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Indkaldelse til Landsmøde

/arkivet/sagsmappen/nyheder

Danmarks Frie Fagforening afholder landsmøde

Fredag den 17. maj 2024 kl. 13, Lille  Borgergade 13, 9400 Nørresundby Landsm

 

DAGSORDEN1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og  stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning – revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag (foreningens ophævelse fremsat af bestyrelsen)
7. Valg af kasserer 
8. Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 
10. Eventuelt

Alle vælges for 2 år ad gangen.

Bemærk, hvad vedtægterne siger om Landsmødet 
• Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet 
• Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet på datoen for mødets afholdelse, og at tilmeldingen til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 15 dage før mødets afholdelse. HUSK derfor at tilmelde dig senest 2. maj 2024.
• Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

• Tilmelding kan ske til sekretariatet enten

-       via brev til sekretariatets adresse

-       til vores e-mail dff@dff.net

-       telefonisk på tlf. 70 25 40 25 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Mikkelsen

formand

Indkaldelse til Landsmøde

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |