Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Sagsmappen

Her kan du læse et lille udpluk af afsluttede sager.

Nail & Body dømt i retten

Nail og Body Rødovre Centrum v/ indehaver Benny Fuhrmann Pedersen er netop ved retten i Glostrup dømt til at betale vort medlem 33.082,20 med tillæg af procesrente fra august 2015, samt sagens omkostninger med kr. 15.500

Handnail
Sagen handlede om et syndigt rod i manglende udbetaling af ferie og sygedagpenge der begyndte allerede fra året 2013.


For ferieåret 2014 har firmaet desuden måtte betale en bøde for at have indbetalt feriepenge for sent.

 

Selvom Ferieloven er klokkeklar om hvordan og hvornår man skal indbetale optjente feriepenge til FerieKonto, så blæsteNail & Body i Rødovre angiveligt på Ferielovens regler.


I denne sag som mange af de andre sager vi har haft om manglende løn osv. kan man undre sig over, at der er folk der udviser et godt initiativ ved at starte selvstændig virksomhed og så efterfølgende mener at de hverken behøver at betale løn eller feriepenge.


JBL Trucking dømt i retten

JBL Trucking Aps dømt ved retten i Viborg.

JBL Trucking Aps. Vejlevej 3 i Viborg er ved retten i Viborg dømt til at betale en tidligere eksportchauffør og medlem af Danmarks Frie Fagforening en erstatning kr. 71.233 plus procesrente, samt sagens omkostninger på kr. 22.000.

Allerede fra ansættelsen i februar 2013, var der problemer med manglende løn og rod i lønsedlerne osv.

Uden at dette forinden blev bragt i orden, blev vort medlem afskediget i juni 2014.

Da chaufføren ikke havde tro på at ville kunne få sine tilgodehavender, beholdte han bilens køreskiver, som var den eneste dokumentation på sit arbejde.

Det afstedkom vrede og fra JBL Trucking advokat og et modkrav overfor chaufføren at han derved havde hindret bilen i at kunne køre.

Imidlertid ønskede JBL Trucking åbenbart ikke at fremføre dette krav for retten, da de slet ikke mødte op i retten. Derved blev Danmarks Frie Fagforenings påstand taget til Dom.


Djuma Industri A/S betaler kr. 125.000

Djuma.jpgEfter 6 års ansættelse som produktionsmedarbejder hos Djuma Industri A/S, fik vort medlem en arbejdsgade. Arbejdsskaden medførte desuden tilstødende sygdom så han ikke kunne arbejde hver dag.

En aften havde vort medlem så stærke smerter at skadestuen var eneste udvej. De stærke smerter og smertestillende midler medførte, at vort medlem sov over sig den følgende dag og derfor ringende 40 minutter for sent og meldtet sig syg. Dette medførte promte afsked og bortvisning. Herefter stævnede vor advokat firmaet. Her søgte man at betvivle, at vort medlem overhovedet har ringet og sygemeldt sig, ligesom firmaet har fået den lokale tillidsmand Ronnie  Kern til at vende sig mod vort medlem.

Da vores beviser var stærke og rettens behandling var forestående, valgte firmaet at indgå forlig via retten, således firmaet betalte kr. 125.000 samt sagens omkostninger på kr. 6.050.


Admiral IT Service ApS konkurs

Admiral.jpgVort medlem havde siden 2009 været ansat som tekniker hos Admiral IT Service Aps, Storestrømsvej 36 i Esbjerg v/ direktør Kurt Weiland.

Idag er direktøren stadig direktør på samme adresse med samme telefonnummer for et andet lignende firmanavn, nemlig Admiral IT A/S.

På firmaets hjemmeside reklameres med at Admiral IT A/S er blevet tildelt den gyldne kreditvurdering AAA. Det havde været dejligt om dette gjaldt det forrige 
selskab, hvor vort medlem fik "ørerne i maskinen". Først udeblev lønnen. Så blev han fyret og kort tid efter fralagde Kurt Weiland sig ethvert ansvar.

Herefter blev der spillet ping-pong mellem advokater, og det var overraskende nødvendigt at få byrettens dom, for at få anerkendt vort medlems lønkrav som priviligeret lønkrav. Først herefter fik vort medlem sit tilgodehavende hos Lønmodtagernes Garantifond.

Feriepenge, pension og manglende løn, ialt 81.687 kr.


Fyret fra Hjulsøgaardfonden

HjulSoe.jpgHjulsøgård driver misbrugsbehandling på døgninstitutioner og i danske fængsler, og består af fem forskellige afdelinger i Jylland, som ligger ved landsbyen Henne, 20 kilometer fra Varde. Hjulsøgårdfonden driver stoffri afdelinger og misbrugsbehandling af indsatte i statsfængslerne og fremhæver sig bl.a. selv, på deres hjemmeside, med 25 års erfaring i Statsfængsel Østjylland, og høj fokus på faglighed.

Denne faglighed rakte åbenbart ikke særligt langt inden for personalepleje, omkring vort medlem, da man på en uanstændig måde blæste på gængse ansættelsesregler. Vort medlem blev fyret uden at der først blev givet en advarsel, så han havde mulighed for at rette ind for eventuelle fejl.

Vort medlem, der gjorde tjeneste ved Statsfængslet Østjylland, blev overrasket over afskedigelsen, der kom som et lyn fra en klar himmel: "Du er fyret og fritaget for tjeneste"..

Efter et længere tovtrækkeri blev vi nødsaget til at indstævne Hjulsøgårdfonden for retten i Esbjerg. 
Stillet over for dette valgte fonden, via retten, at indgå forlig med os således at vort medlem blev tilkendt kr. 42.000 i erstatning for uberettiget afskedigelse.


MTJ Industriservice indgår forlig

MTJsml.jpgMTJ Industriservice i Vinderup indgik via retten i Holstebro forlig på at betale kr. 45.000 til vort medlem.

Efter en afskedigelse, grundet manglende arbejde tilbage i 2009, opstod der strid omkring manglende restbetaling af kørepenge, g-dage, søgne- og helligdagsbetaling, feriepenge og de seneste 13 arbejdstimer.

Efter en hel uovertruffen stædighed fra MTJ Industriservice v/ Martin Jensen og efterfølgende lange og seje træk via advokater, lykkedes det dagen før domsforhandlingen af sagen, til vores tilfredshed, at forlige denne, således vort medlem tilkendes kr. 45.000.


Carlsberg betaler erstatning

Skjlm.jpgCarlsberg er netop blevet dømt til at betale vort medlem 89.508 kr. plus procesrente, for uberettiget bortvisning jr. Funktionærlovens § 3.

Efter otte års ansættelse som levnedsmiddeltekniker hos Carlsbergs afdeling i Fredericia, blev vort medlem afskediget og bortvist grundet en strid om hvornår han var gået hjem og et stempelur der ikke virkede.

Sagen blev af repræsentanter fra DFF forgæves søgt forliget ved et møde med ledelsen på Carlsberg i Fredericia, hvor denne redegjorde for bortvisningen.

Retten lægger til grund for afgørelsen, at problemet med den fejlagtige tidsregistrering skyldes, at stempeluret ikke fungerede samt at der ikke var regler der foreskrev, at vort medlem skulle have foretaget nogen anden form for tidsregistrering. Det fremgår videre af rettens begrundelse, at Carlsberg ikke har kunnet løfte bevisbyrden for at vort medlem svinagtigt har forsøgt at snyde, hvorfor bortvisningen ikke var berettiget.


NovaVision A/S idømt 103.000 kr.

nova.jpgÅrhus Byret har netop afsagt dom i sagen som Danmarks Frie Fagforening, på vegne af vort medlem, har anlagt mod softwarefirmaet NovaVision A/S i Odder.

NovaVision er dømt til at betale vort medlem 103.000 kr + procesrente fra sagens start i 2010.

Vort medlem (LSV) blev i september 2005 ansat hos NovaVision A/S som Channel Manager. Hans opgave var at opsøge, etablere og være mellemled til nye kontakter, her og i andre lande, som kunne sælge NovaVisions produkter. NovaVision producerer software fortrinsvis til grafiske virksomheder..

Da LSV i 2005 blev ansat, fremgik det af ansættelsesaftalen.."medarbejderen kommer til at indgå i en kommende ordning om medarbejderaktier, efter nærmere aftale. Denne ordning er pt under udarbejdelse".

Undervejs har vort medlem forgæves rykket for at det aftale skulle indfries. Efter fire år var dette endnu ikke indfriet. Vort medlem er da også af den opfattelse, at netop han så ihærdigt rykkede for medarbejderaktierne, var stærkt medvirkende årsag til afskedigelsen.

Administrerende direktør for NovaVision A/S, Kasper Tomshøj, havde bemærkelsesværdig hukommelsesbesvær omkring aftalen om medarbejderaktier, fremgik det af domsforhandlingen i Århus Byret. På spørgsmålet fra advokat Jesper Anhøj om hvem der nu skaffede nye kunder til VivaVision, svarede direktøren: "INGEN". En udtalelse der må springe i øjnene på enhver erhvervsmand der forstår betydningen og vigtigheden af salget af sine produkter.

Det skal nævnes at LSV havde mangedoblet salget i sin ansættelsesperiode.


Møllers Fragt og Transportservice dømt ved retten

MFragtll.jpgMøllers Fragt & transportservice er netop ved Retten i Randers blevet dømt til at betale vort medlem kr. 39.256 plus renter fra 14. april 2010. Hertil kommer sagens omkostninger på kr. 3380.

Striden var opstået efter at en tidligere ansat ikke havde fået sin aftalte pension samt feriepenge, selvom beløbene figurerede på lønsedlen. Møllers Transport drev i længere tid gæk med Danmarks Frie Fagforening med alle mulige bortforklaringer, indtil man erkendte, at man ikke ville overholde aftalen.

Vi er naturligvis meget tilfreds med at Retten efterkom vort krav med denne dom.


Forlig kostede De Gule Sider A/S Kr. 64.400

Dgsll.jpgEt af vores medlemmer blev afskediget fra sin stilling som sælger hos De Gule Sider A/S i Ballerup.

Arbejdsophøret skete så brat, at De Gule Sider A/S ikke mente vort medlem skulle have sin seneste månedsløn samt den allerede optjente bonus, feriegodtgørelse, pensionstillæg mv.

En længere korrespondance fulgte nu. Her udtrykte De Gule Sider A/S sig vedvarende besluttet på ikke at betale vort medlem noget overhovedet, hvorefter vi bad vores advokat om at udtage 
stævning mod firmaet.

Netop stævning løste op for problemet, sådan at man hos De Gule Sider A/S kom på ganske andre tanker og nu gerne ville forhandle med henblik på at forlige 
sagen.

Sagen er nu til alles tilfredshed forliget sådan, at vort medlem får tildelt kr. 64.400.


Paperlinx dropper krav om tilbagebetaling

Pl.jpgVort medlem, der var ansat som lager- og logistikmedarbejder hos Paperlinx Scandinavia A/S i Holstebro, fik et uventet problem, da hun i en sygeperiode i 
forbindelse med en graviditet, havde bibeholdt sit funktionstillæg.

Da vort medlem ca. 5 måneder senere går på barselsorlov, faldt tillægget naturligt nok væk. Vort medlem får et opkald fra hendes chef, der begærer tillægget i sygeperioden tilbagebetalt. Vort medlem der mente sig i god tro, blev skuffet over at firmaets tilsyneladende rod nu skulle ramme hende.

Derfor gik hun til os med problemet.

Efter lange telefonsamtaler og efterfølgende mange breve, var firmaet ubøjelig og hældte ved samme lejlighed - for sagen uvedkommende - negative bølger efter vort medlem. Vi fastholdt, at vort medlem ikke skulle betale pengene tilbage, da hun havde været i god tro. Såfremt firmaet fastholdt kravet, ville vi prøve sagen ved retten. Efter yderligere skriverier med firmaets organisation, Grafisk Arbejdsgiverforening, blev det endelig meddelt os at firmaet ikke ville kræve 
tilbagebetaling af det udbetalte tillæg.

Sagen anses for afsluttet.


Johansen Design efterbetaler kr. 55.171,25

Efter at have været medejer i familiefirmaet Johansen Dekoration A/S i Ishøj, solgte vort medlem sine aktier og blev ansat i firmaet. Desværre blev de  JD.jpg
ellers så varme familiebånd afløst af et anstrengt ansættelsesforhold, der til sidst endte med at vejene måtte skilles. Derved opstod en strid om de
seneste indbetalinger til pensionsordningen.

Det viste sig, at der på trods af overenskomstmæssige forhold omkring pensionsordninger, ikke var indbetalt pension til vort medlem. Efter trusler
om stævning, fik vort medlem kr. 55.171,25 i efterbetaling til sin pensionsordning.


Megaflex i Frederiksværk betaler 20277,44 kr.

egaFlex er en arbejdsplads, der tager sig godt af sine medarbejdere!MegaFlex.jpg

Sådan fremgår det af firmaets hjemmeside, men desværre ikke virkeligheden for vort medlem, da hun blev opsagt, og forinden flere gange havde rykket for ansættelseskontrakt og udstedelse af rigtige lønsedler. Vort medlem havde utallige gange lavet aftaler med indehaveren, Kim Bang, om at få det rettet, men desværre forgæves. Herefter kom vi i DFF på banen med en omfattende korrespondance. Kim Bangs løfter om bedring var forgæves. Vores advokat kom ind i billedet, og indstævnede firmaet for retten i Hillerød. Nu gik det op for MegaFlex at vi mente det alvorligt og en check på 20.000 kr. kom pludselig dumpende. Firmaet havde med denne handling troet, at de kunne slippe for at betale sagens omkostninger. Advokaten måtte endnu engang omkring retten, hvorefter sagen nu skulle være endelig afsluttet. Vort medlem får derved udbetalt 20277,44 kr. for manglende ansættelsesbevis inkl. procesrente.


Den Grimme Ælling blev ikke en flot svane

Vort medlem, der var ansat i en funktionærstilling hos AV Forlaget Den Grimme Ælling ved Odense, blev pludselig opsagt med 14 dages varsel, grim.jpg
2 dage før den tre måneders prøveperiode ophørte. Dette var 12 dage for sent og derfor skulle opsigelsesvarslet have været én måned.

De blev meget fornærmet hos Den Grimme Ælling da vi krævede betaling for yderligere 14 dage. Efter et længere tovtrækkeri, nægtede firmaets 
advokat at betale, og derfor blev sagen forelagt byretten i Odense til prøvelse.

Retten gav os medhold i at opsigelsesvarslet var for kort og dømte AV Forlaget Den Grimme Ælling til at betale vort medlem næsten 34.000 kr. samt sagens omkostninger.


Vodskov Bolighus betaler 125.000,-

Selvom vort medlem var den bedste sælger i Vodskov Bolighus, var dette ingen garanti for, at han ikke blev chikaneret ud af bagdøren! Årsagen til chikanerierne Vodskov.jpgskal findes i grunde som er arbejdsforholdet fuldstændigt uvedkommende.
Til sidst kunne vort medlem ikke klar chikanerne længere og måtte sygemelde sig.

Derefter kom følgende brev fra arbejdsgiveren:
Ved din udeblivelse fra arbejdet i – og ved din illoyale optræden over for Vodskov Bolighus findes du at have gjort dig skyldig i så væsentlig misligholdelse af dine forpligtelser over for Vodskov Bolighus, at du hermed bortvises med øjeblikkelig virkning."

Byretten i Aalborg kom imidlertid frem til en helt anden afgørelse hvor Vodskov Bolighus blev dømt til at betale vort medlem næsten 125.000 kr. plus sagens omkostninger. Vort medlem udtrykker tilfredshed med dommen og vort arbejde i sagen.


Chikane fra souschefen i Holbæk Kommune og efterfølgende fyring, gav erstatning på 65.903,- kr.

susanlusholt.jpgSusan Lysholt var ansat i hjemmeplejen i Holbæk Kommune. Beskyldninger fra en fratrådt medarbejder og hændelser omkring et dødsfald (der naturligvis ikke kan refereres her), førte til en række møder, der viste sig at have det formål at få afskediget Susan. Det sidste møde sluttede med, at Susan Lysholt blev fritaget for tjeneste. Derefter bliver Susan afskediget, med begrundelsen ”manglende tillid”, og da vi i forvejen havde fortalt kommunen, at hvis det skete ville den blive sagsøgt, blev kommunen derfor stævnet. Det skal bemærkes at Dansk Sygeplejeråd, der har forhandlingsretten på området, ikke havde nogen indvending til afskedigelsen. Men det havde Danmarks Frie Fagforening altså, og da kommunen opdagede, at kravet var alvorlig ment, kom de på andre tanker, og ville gerne betale de 3 måneders løn. Tilbudet kom umiddelbart inden retsmødet, så vi fastholdt at vi ønskede en retsafgørelse. Og dommen lød naturligvis på det krævede beløb plus renter.

Susan siger efter dommen: ”Advokat Jesper Anhøj og jer i Danmarks Frie Fagforening har været fantastiske. Tak for det, I har gjort for mig!” Susan Lysholt har i dag et andet job udenfor Holbæk Kommune, som hun er meget glad for. Hun slutter: ”Her er en helt anderledes personalepolitik. Fagligt Alternativ har i øvrigt erfaret, at den pågældende souschef ikke længere er i kommunen.

(FA 2 – 2007)


Fyret og fritstillet – 2 måneders løn i erstatning.

anderslauersen.jpgBlend A/S i Vejle begyndte at afskedige folk efter at have fået en ny lagerchef. Turen kom også til vort medlem Anders Lauesen. Opsigelsen indeholdt ingen begrundelse, og da han så at firmaet stadig søgte folk, spurgte han Danmarks Frie Fagforening om det var lovligt. Det var det naturligvis ikke, så vor advokat blev bedt om at rejse en erstatningssag. Firmaet forklare-de sig i et 2 sider langt brev, men da vi fastholdt kravet, indgik Blend A/S forlig med advokaten, og Anders fik 2 måneders løn, naturligvis ud over lønnen i de tre måneder han var fritstillet. Til Fagligt Alternativ siger Anders: ”Jeg er godt tilfreds med det resultat I opnåede.”

(FA 1 – 2007)


86.000,- for uberettiget fyring.

KjeldHelmsPedersen.jpgKjeld Helms Pedersen var ansat i Knud Hansen Køleanlæg A/S, men da han blev bedt om at blive værkfører i stedet for mekaniker, kunne han og firmaet ikke blive enige om lønnen. Han fik at vide, at han jo bare kunne regulere sine timer selv. Efter at have arbejdet sine 37 timer den uge, gik Kjeld hjem, og hans nærmeste overordnede havde ingen indvendinger. Mandag morgen fik han at vide, at han var bortvist, fordi han havde færdiggjort sit arbejde. Forsøg på forlig mislykkedes, så sagen endte i retten.

Retten fandt at Kjeld Helms Pedersen havde misligholdt sin kontrakt, men at det ikke var til-strækkelig grund til at bortvise ham. Kjeld blev derefter tildelt 86.062,50 kr. i erstatning. Firmaet ankede til landsretten, og de stadfæstede dommen, blot var beløbet nu vokset til 97.606,23 kr. inklusiv renter. Derudover skulle Knud Hansen Køleanlæg A/S betale 15.000,- kr. i sagsomkostninger. Kjeld udtaler til Fagligt Alternativ: ”Jeg er meget tilfreds med det arbejde, I har gjort for mig i denne sag.”

(FA 1 – 2007)


Indkaldelse til Landsmøde

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |