Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Priser

Danmarks Frie Fagforening er fri og uafhængig. Vi støtter hverken politiske partier eller religiøse bevægelser. Dine kontingentkroner bliver udelukkende brugt til det, det drejer sig om – nemlig dig. Derfor er vi billigere end de fleste andre fagforeninger.

Dit kontingent er fradragsberettiget. Vi giver automatisk SKAT besked om, hvad du indbetaler i årets løb.

Vore kontingentsatser pr. 1. januar 2020 er følgende:

 

  Fagforening A-kasse Efterlønsbidrag
Fuldtids 233 490 521
Deltids 233 367 347
Familierabat  122*  
Lærlinge/elever/studerende  5**  
Hvilende medlem 70    

Priserne på fagforening er ekskl. PBS-opkrævningsgebyr på kr. 8 pr. kvartal.

 *  Prisen gælder for efterfølgende medlemmer i samme husstand      (samme folkeregisteradresse)

** Du kan optages som lærling/elev/studerende, hvis du ikke har lønnet arbejde. Indmeldelsesgebyr kr. 50

Bemærk:  Fagforeningskontingent opkræves kvartalsvis forud. Kontingent til a-kasse opkræves månedsvis forud.

- og kontingentbetaling

Kontingentsatserne forudsætter tilmelding til Betalingsservice. Ved indmeldelse fremsendes indbetalingskort på første kontingent. Kontingentbetalingen skal tilmeldes Betalingsservice via din netbank eller du kan bede dit pengeinstitut om at tilmelde betalingen. Ved manglende tilmelding til Betalingsservice, tillægges yderligere opkrævningsgebyr på 35 kr.

Du kan også klikke på linket, hvor du direkte kan tilmelde dig hos Betalingsservice. 

indbetalingskort.jpg

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |