Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Sagen mod SGS afgjort

30.04.2009

Endelig faldt dommen i den alt for længe verserende sag, hvor vi på vegne af vort medlem, Lene Rishede Hansen (LHR), havde anlagt sag mod SAS Ground Service (SGS). Vi mente, at hun var afskediget grundet sit medlemskab af Danmarks Frie Fagforening.

LHR havde i en længere periode været ansat som service-løsarbejder,  men blev nu fastansat. På et introduktionskursus hos SAS præsenteres hun for kravet om indmeldelse i 3F. Det gøres b. la ved omdeling af et sæt love for Flyarbejderklubben hvor der står: ”Enhver flyarbejder er pligtig til at indtræde som medlem af klubben og 3F Kastrup Afdeling. Nyansatte arbejdere skal senest 14 dage efter påbegyndt arbejde, indmelde sig i klubben. LHR havde ikke lyst til at være medlem af 3F og blev derfor fyret og fritaget for tjeneste fra den faste stilling hun netop havde fået.

Vi var godt klar over, at der fra vores side, var en svag bevisførelse, fordi samspillet mellem SGS og 3F havde været effektivt synkront. Når vi nåede til spørgsmålet om fagforeningstvang, kunne SGS med lethed påstå, at det ikke var dem, men 3F der havde gjort dette, og at 3F jo naturligvis ikke var arbejdsgiver.
Hertil kom, at de vidner som effektivt kunne støtte vores påstand om at SGS ikke var så uskyldig, stadig var ansat hos SGS og derfor ikke turde fremføre deres viden i retten. Kort sagt, vi kunne ikke i forhold til juraen løfte denne sag til sejr. Vi er dog fortsat af den overbevisning, at Lene Rishede har været udsat for fagforeningstvang! Vi kunne ikke på tilstrækkelig vis løfte bevisbyrden, men vi er trods alt glade for at vi gjorde forsøget for vort medlem.

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |