Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Forbedret dagpengesystem?

22.10.15Ft

 

Vi har med spænding ventet på Dagpengekommissionens udspil til et nyt og moderniseret dagpengesystem.

Det har været en skrap omgang, da man som ledig gik fra, at kunne få dagpenge i fire år, til nu kun at kunne få dagpenge i to år. Mange faldt derved helt ud af dagpengesystemet, da den forventede beskæftigelsesfremgang udeblev. Hertil kommer, at vi skal huske på, at vores gunstige arbejdsløshedsforsikringssystem, hænger samme med, at det i Danmark er forholdsvis nemt at afskedige en medarbejder.

Samlet set kalder man dette Flex-Security modellen.

Forringer man arbejdsløshedsforsikringen for meget, vil arbejdsgiverne kunne forvente nye krav om ansættelsessikkerhed herunder længere opsigelsesvarsler ved de næste overenskomst forhandlinger.
Der har også været idéer fremme fra Socialdemokratiet, om at indføre tvunget medlemskab af en a-kasse, hvilket dog ikke har kunnet samle tilstrækkelig opbakning.

 Det er en positiv spændende nyhed, at kommissionen foreslår en ny og bedre måde at optjene dagpengeret på. Det vil betyde noget for den lediges lyst til at tage et midlertidigt job eller vikarjob, måske også til en lidt lavere løn uden at man af den grund straks ryger ned på en lavere dagpengesats. Hertil kommer, at beskæftigelsen tælles med samlet over en betydelig længere periode, så det bliver lettere at optjene retten til dagpenge og derved faktisk kan forlænge dagpengeperioden fra de to år til tre. Det bliver på den måde mere attraktivt at tage jobs af kortere varighed. Hertil kommer, at man belønnes ved at tage små jobs, og faktisk derved kan undgå de to karensdage som kommissionen lægger op til, at den ledige skal have for hvert kvartal.

De umiddelbare negative forslag ligger i de 8 nye karensdage pr. år, og at nyuddannede, de såkaldte dimittender, fremover vil kunne få 78 % af den højeste dagpengesats mod i dag 82 %.

Samlet set er der mange gode elementer i Dagpengekommissionens forslag. Det blive spænde at se, hvorledes det endelige resultat bliver efter de politiske forhandlinger der nu pågår i Folketinget.

 

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |