Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Funktionær eller ikke?

05.02.2013

Et væsentligt spørgsmål, især hvis man bliver afskediget.Funktionaer.jpg

Funktionærloven beskriver ud fra den stilling man har, om man er funktionær.

For at være funktionær skal du være i en tjenestestilling sådan at du er underlagt arbejdsgiverens ledelse og instruktion. Hertil kommer at du skal være beskæftiget med funktionærarbejde, som fx

  • Handels- og kontorarbejde, administration, sagsbehandling o. lign.
  • Teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig- eller fabriksmæssig karakter
  • Ledelse eller tilsyn med andre

En betingelse for at funktionærlovens bestemmelser gælder er, at du i gennemsnit arbejder minimum 8 timer pr. uge. Mindst halvdelen af arbejdstiden skal være funktionærarbejde, og beskæftigelsen skal være regelmæssig.

Vi har netop ført en prøvesag ved Københavns Byret for et medlem der blev afskediget som "front hostess" og derfor mente at Funktionærlovens opsigelsesregler var gældende. Efter vort medlems arbejdsbeskrivelse burde der da heller ikke være tvivl herom, da hovedbeskæftigelsen bestod af administrative sekretæropgaver. Arbejdsgiver fremførte imidlertid påstand om at det forholdt sig anderledes og at det administrative kun udgjorde 1/4 af tiden.

Da det er sagsøger der har bevisbyrden, dvs. skal fremføre bevis for sig daglige arbejdsdag, ja så taber man typisk den slags sager. Hvem fører minutiøst dagbog over sin arbejdsdag?

Vi tabte sagen af mangel på beviser. Derfor en kraftig opfordring til vores medlemmer. Hvis din stillingsbetegnelse signalerer at du er omfattet af Funktionærloven, er det vigtigt at der i din ansættelseskontrakt klart og tydeligt står: "Ansættelsesforholdet er omfattet af Funktionærloven".

Selv om din stillingsbetegnelse og til en vis grad arbejdsbeskrivelse viser at du er omfattet af Funktionærloven, så er det slet ikke sikkert, at dette holder ved en retlig prøvelse. Det er nemlig dig der skal bevise at du som hovedbeskæftigelse udfører arbejde, der er omfattet af Funktionærloven.

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |