Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Fleksjob må ikke underbetales

26.01.2011

Højesteret har fastslået, at fleksjobbere ikke længere må underbetales.

Den 17. december 2010 afsagde Højesteret dom i en principiel sag vedrørende fortolkningen af § 72, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af den nævnte lovbestemmelse fremgår, at når kommunen har givet tilbud om fleksjob, skal løn og øvrige arbejdsvilkår som udgangspunkt fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse skal overenskomsten på sammenlignelige områder gælde.
Sagen angik spørgsmålet om ret til feriefridage, idet det fremgår af § 12 i landsoverenskomsten for kontor og lager for perioden 2004-2007, indgået mellem Dansk Handel & Service og HK Handel og HK Privat, at medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage.

Dommen blev i første instans afsagt af Sø- og Handelsretten, som fastslog, at bestemmelsen i § 72, stk. 1 afskar muligheden for at indgå ansættelsesaftaler på andre vilkår, end dem, der ville være gældende hvis virksomheden var overenskomstdækket – og altså konkret, at den ansatte ved aftale kunne fraskrive sig retten til feriefridage.

Denne afgørelse blev imidlertid ændret af Højesteret, som fandt, at bestemmelsen – i overensstemmelse med forarbejderne – måtte forstås således, at den relevante overenskomstbestemmelse om løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder eventuelle bestemmelser om feriefridage, kun kunne fraviges ved aftale mellem det konkrete ansættelsesforholds parter hvis overenskomsten i øvrigt åbnede mulighed for fravigelse – hvilket den konkrete overenskomst ikke gjorde.

Dommens betydning
Ovennævnte dom betyder med andre ord, at ikke-overenskomstdækkede virksomheder, der påtænker at ansætte en person i fleksjob, fremover vil være nødt til at følge indholdet af de overenskomster, der måtte være gældende for det pågældende arbejdsområde, og at der i ansættelsesforholdet ikke kan indgås aftaler på andre vilkår end de overenskomstmæssige, medmindre overenskomsten selv åbner mulighed for individuelle fravigelser.

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |