Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Et godt valg?

08-11-2007

I lyset af valgkampen rejses debatten igen om partistøtte fra fagforbund, private og organisationer.

Danmarks Frie Fagforenings holdning er som bekendt den, at vi ikke støtter nogen politiske partier. Vores medlemmer bestemmer selv om de vil stemme og i givet fald hvor?

LO-fagforeninger har igen ydet partistøtte; men det har været tydeligt, at LO-forbundene ikke har været enige om hvorvidt der skulle ydes partistøtte eller ej.
Hos os i DFF har det undret, at 3F har valgt ikke at yde partistøtte, men de lokale forbund stadig har ret til, at støtte valgkampen som de vil for medlemmernes penge. Er det ikke dobbeltmoralsk?

Spørgsmålet om hvorvidt fagbevægelsen skal yde direkte økonomisk støtte til et trængt Socialdemokrati eller ej, har naturligvis været et dilemma. Dels fordi medlemskrisen kradser og betyder økonomisk smalhals i forbundene, og dels fordi LO-medlemmerne ikke længere per automatik sætter deres kryds ved liste A.

Men der er stadig forbund der yder direkte støtte til bestemte partier: Metal – 1,3 millioner til Socialdemokraterne; NNF – 450.000 til Socialdemokraterne og TIB 1,5 millioner til Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.

Også partierne til højre for midten modtager støtte, men beløbene offentliggøres ikke før årsregnskaberne foreligger, så man kan altså ikke se hvem der støtter det nuværende valg.

Så hvis du vil være helt sikker på, at dine kontingentkroner ikke ender som partistøtte, anbefaler vi medlemskab af Danmarks Frie Fagforening. Det er direkte nedfældet i foreningens vedtægter at vi ikke må støtte politiske partier eller andre formål der har et partipolitisk sigte.

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |