Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

03.12.2012

Så traf Arbejdsretten endelig afgørelse i Vejlegården- (Krifa-3F) sagen.

Det ærgrer mig meget, at det er en Krifaoverenskomst, der overalt har været skreget ud som en discountoverenskomst, som har været emne i den prøvesag som Arbejdsretten netop har behandlet. Derfor har jeg også - og med rette - mange steder inden afgørelsen, meldt ud med at slaget var tabt på forhånd.

At man har fået symbolsk medhold i, at skiltningen og tømning af skrald var konflikt over stregen ændrer ikke ved det grundlæggende element, at man som monopolhaver på det danske arbejdsmarked, fortsat kan konflikte en virksomhed til lukning, hvis ikke man bryder sig om den fagforening, uden for LO, der har indgået overenskomsten med virksomheden.

Desværre har Krifa-overenskomsten givet modparten for mange gode kort på hånden til at træffe den afgørelse som nu foreligger. For det første, så har Krifa på forhånd afskåret sig konfliktretten, noget som allerede der sætter dem ud på et sidespor i forhold til den internationale ILO-konvention. Hertil kommer den kritik omkring den konkrete overenskomst, hvor man i en haglbyge af eksempler - og med god grund - har kunne sige at den falder helt igennem i forhold til det der må siges at være det generelle aftaleniveau på dette faglige område.

Når jeg læser Arbejdsrettens afgørelse, ser jeg også mellem linierne, at disse to kritikpunkter har haft indflydelse på den trufne afgørelse:

 

"Arbejdsrettens begrundelse og resultat:

Klager ønsker bl.a. dom for at adgangen til at iværksætte konflikt over for Restaurant Vejlegården ApS må undergives begrænsninger i forhold til, hvad der følger af Arbejdsrettens praksis, under hensyn til at restauranten allerede er dækket af en overenskomst med et andet forbund.

Som anført i Arbejdsrettens dom af 12. december 2007 i sag A2007.831 (AT 2007.178) vedrørende Nørrebro Bryghus, er det karakteristisk for den danske arbejdsmarkedsregulering, at lønniveauet og andre arbejdsvilkår sikres gennem de kollektive overenskomster og ikke gennem lovgivning. Arbejdstagerorganisationernes konfliktret til opnåelse af kollektiv overenskomst er således af afgørende betydning for udviklingen i lønfastsættelsen og opnåelsen af andre centrale arbejdsvilkår i Danmark."

Hertil kommer at man også vægtede lovgivernes synlige passitivitet overfor emnet som input til afgørelsen.

Naturligvis er det et problem at nogen kan se en fordel i at underbyde på et gældende overenskomstniveau. Var det lukket op for den trafik, ville vi snart se en organisation byde under Krifa-overenskomsten og sådan kunne det fortsætte. En kold og kynisk "pengetanksfagforening" kunne sikkert hurtigt blive enige med diverse arbejdsgivere om at modtage en god egenbetaling mod at indgå en discountaftale, der vil skade hele lønniveauet.

Personligt ærgrer det mig, at det ikke var den overenskomst vi i sin tid indgik med den omstridte natrestaurant La Cabana i Herning der blev til en prøvesag. Det kunne være morsomt at høre de begrundelser som LO-fagbevægelsens repræsentanter her ville have brugt i forhold til at presse en bedre overenskomst væk til fordel for en som var ringere. Indehaveren af La Cabana ønskede desværre ikke en arbejdsrets prøvelse, hvilket vi naturligvis måtte respektere.

Der er nu grundlag for at seriøse politiske kræfter går i tænketank og udarbejder en lovgivning der kan bane vej for, at seriøse faglige organisationer uden for LO-familien, der kan fremvise seriøse og ordentlige overenskomster med virksomheder, også kan få arbejdsfred, så de ikke kan blokeres til lukning.

Den danske model er sådan set god nok! Den trænger bare til en tidssvarende fornyelse, men vi må nok se i øjnene at dette har lange udsigter grundet den politiske situation.

 

Med venlig hilsen
Jørgen Mikkelsen

Formand - DFF

 

 

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |