Danmarks Frie Fagforening

- fordi ingen kender "arbejds"-dagen imorgen...

Print side

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

13.03.2015

 

Ældre sagen har ført en sag om alderdiskriminering i forbindelse med medlemskab af en a-kasse.

Sagen byggede på en henvendelse fra den dengang 65-årige Hans Kristian Jørgensen, der blev afskediget, da virksomheden gik konkurs. Han kontaktede derfor sin a-kasse for at få dagpenge, men  fandt hurtigt ud af, at det ikke kunne lade sig gøre.


Han udtaler til Ældre sagen: ”Jeg troede, jeg kunne få dagpenge, indtil jeg fandt nyt arbejde. Men i stedet måtte jeg bruge af min opsparing, indtil min pension gik igennem,” siger den nu 71-årige Hans Kristian Jørgensen, der gerne ville være blevet på arbejdsmarkedet. Han uddyber:” Der er ligesom ingen grund til at være medlem af en a-kasse, hvis man ikke kan få dagpenge ved ledighed efter pensionsalderen.” Hret


I en tid hvor der forventes, at man bliver længere og længere på arbejdsmarkedet, forekommer det urimeligt og diskriminerende, at man ikke har samme rettigheder som de øvrige ansatte.
Man kan undre sig over, at a-kassen fortsat modtager den pågældendes a-kassekontingent, men ikke oplyser ham om at han faktisk ikke kan modtage noget på grund af sin alder. Det ligner en omvendt Robin Hood.

Højesteret har nu fastslået, at man kun kan få dagpenge til folkepensionsalderen. Ældresagen forleder sig nu på, at politikerne griber ind.

I DFF mener vi, at sagen er egnet til prøvelse ved Menneskerettighedsdomstolen. Højesteret kan også tage fejl. Det så vi i DFF år 2006 da vi vandt sagen om fagforeningstvang således at staten Danmark blev dømt og måtte rette ind.

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |