Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

70 års regel er ulovlig

25.01.16

70Aar 

Fra den 1. januar 2016 er det ikke længere lovligt at aftale automatisk ophør af ansættelsesforholdet, når en medarbejder fylder en bestemt alder.

Det har hidtil været tilladt, at der i ansættelseskontrakten var aftalt en pligtmæssig fratrædelse, når medarbejderen fylder 70 år, jf. forskelsbehandlingsloven § 5a, stk. 4. Da dette ifølge EU udgjorde en direkte ulovlig aldersdiskrimination, er denne paragraf ophævet med udgangen af 2015.

Med virkning fra den 1. januar 2016 er det således ikke længere lovligt at aftale automatisk ophør af ansættelsesforholdet, når medarbejderen fylder en bestemt alder, herunder ved det fyldte 70. år.

Ændringen betyder ligeledes, at 70-års reglen ikke længere vil kunne håndhæves i alle de individuelle ansættelseskontrakter, hvori den er indgået. Fremgår 70-års reglen af ansættelseskontrakten, vil der således være tale om en ulovlig aftale.
Arbejdsgiver har pligt til, jfr ansættelseslovens regler, at meddele dette som et tillæg til din ansættelsesaftale senest 1 måned efter loves ikrafttrædelse er i tråd med gældende lovgivning.

Hvis din virksomhed har tiltrådt en kollektiv overenskomst, hvori der fremgår en pligtmæssig fratrædelse når medarbejderen fylder 70 år, løber denne til aftaleperiodens udløb.

Det Fagflige Hus formodes at stå bag telefonchikane mod DFF!

 

30.01.2019

Indkaldelse til Landsmøde 2019

 

28.12.17

Danmarks Frie Fagforening vandt over a-kassen ASE.

 

Nail & Body dømt i retten

 

70 års regel er ulovlig

 

Ny lov om ansættelsesklausuler

 

Forbedret dagpengesystem?

 

fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer

 

Alderdiskriminering ang. medlemskab af a-kasse

 

20-06-2013

Bedre vilkår for kronisk syge

 

20-06-2013

Nye Fleksjobregler

 

05-02-2013

Godt nyt til stressramte

 

05.02.2013

Funktionær eller ikke?

 

03.12.2012

Arbejdsrettens afgørelse i sagen om Restaurant Vejlegården ApS

 

29.03.2012

Stress af

 

28.10.2011

Admiral IT Service ApS konkurs - LG betaler 81687 kr.

 

25.08.2011

MTJ Industriservice indgår forlig

 

25.05.2011

Skansebageri i Fredericia dømt - konkurs i 45 minutter

 

05.04.2011

Carlsberg dømt

 

21.02.2011

Dagens høst fra LG 42471 kr.

 

26.01.2011

Vigtigt at få et ansættelsesbevis

 

26.01.2011

Fleksjob må ikke underbetales

 

06.01.2011

Lura Danmark dømt i retten

 

02.06.2010

Forlig kostede De Gule Sider A/S kr. 64.400

 

25.05.2010

DFF-medlemmer berøres ikke af ændrede fradragsregler

 

16.03.2010

Møllers Fragt og Transportservice indbetaler ikke pension / dømt i retten

 

12.01.2010

Fagligt Alternativ nr. 1 2010

 

26.05.2009

Årets første udgave af Fagligt Alternativ

 

30.04.2009

Sagen mod SGS afgjort

 

10.09.08

SAS Ground Service endelig for retten

 

12-08-2008

Danmarks Frie Fagforening fejrer 25 års jubilæum

 

09.05.08

SAS Ground Service forhaler afskedigelsessag

 

24.02.08

Atomkrig mod frie fagforeninger

 

03.01.2008

Fagligt Alternativ nr. 1 - 2008

 

08-11-2007

Et godt valg?

 

06-11-2007

Landsretten afviste Beskæftigelsesministerens stævning af Arbejdsmarkedets Ankenævn

 

15-timers-reglen, for ledige forlænges til nytår.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |