Danmarks Frie Fagforening

Fagforening - helt enkelt...

Print side

Fagforeningsfrihed er igen på mediernes dagsorden.

16-10-2019

Det var Danmarks Frie Fagforening der i 2006 vandt sagen om fagforeningstvang ved den Europæi-ske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. 
Sagen var 10 år undervejs inden forløsningen endelig kom. Staten Danmark blev dømt for brud på menneskerettighederne, og fulgte efterfølgende op med lovgivning der fastslår den frie ret til selv at vælge fagforening. https://youtu.be/HT6INcg_h6Q

Forud for denne sag har vi haft ca. 100 lønmodtagere der på den en eller anden måde har være i konflikt og lidt, fordi de valgte Danmarks Frie Fagforening frem for en fagforeninger under LO. /upload/file/fa10.pdf

Da den højeste retsinstans har fastslået friheden til at vælge fagforening, og landets regering har fulgt op med lovgivning undrer det os meget, at vi nu igen ser eksempler på fagforeningstvang, og at begejstringen for denne tvang får opbakning fra Skraldemændenes klub i København under 3f, Stilladsmedarbejderklub i Aarhus og Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland.

Vi har bestemt forståelse for, at man agitere for medlemskab af fagforeningen: men argu-menterne bør, i sig selv, være så gode og stærke, at de kan løfte opgaven. Man bør i den sammenhæng også hanke op i sit partipolitiske virke og tilstræbe en neutral partipolitisk linje.

Vi kan naturligvis ikke leve med at der findes fagforeninger der forfølger ulovlige formål. Disse udmeldinger må betyde, at 3f-formanden og LO-formanden må gå i rette med de afdelinger der foretager, eller vil foretage ulovlige handlinger. Sker det ikke kan det ende med at blive rigtig dyrt for de pågældende organisationer hvis der anlægges erstatningssager.

16-10-2019

Fagforeningsfrihed er igen på mediernes dagsorden.

 

Danmarks Frie Fagforening | Lille Borgergade 13 | 9400 Nørresundby | Telefon 70 25 40 25 | Telefax 98 10 24 27 |